Home

Huiskamer voor ontmoeting en gezelligheid

Iedere woensdagochtend is Inloophuis “De Sluis” open, een ontmoetingsplek waar je binnen kunt lopen voor een kopje koffie of thee en een praatje. Een ieder is meer dan welkom en je kunt jezelf zijn en anderen ontmoeten. Samen koffie drinken en een praatje is voor veel mensen geen dagelijkse vanzelfsprekendheid. Het is daarom mooi om te zien dat mensen hier genieten en ook met elkaar meeleven. Onze gastvrouwen en gastheren creëren een veilige en warme ontmoetingsplek. Zij geven aandacht aan de gasten en bieden waar nodig een luisterend oor.

Veel mensen weten inmiddels het Inloophuis te vinden, de één omdat men zelf initiatief neemt en de ander wordt als introducee meegenomen. Soms is iemand door een hulpverlenende instantie op ons Inloophuis gewezen. Het Inloophuis is een initiatief geweest van de Raad van kerken en heeft inmiddels haar plek in de samenleving verworven. Met dit initiatief hoopt het Inloophuis de eenzaamheid van mensen te verkleinen. Sinds november 2023 is de organisatie vorm gewijzigd in Stichting Inloophuis “De Sluis”.

Het Inloophuis wordt gesteund door kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. Mocht u door middel van een gift het Inloophuis willen steunen, dan zijn we daar zeer dankbaar voor. Ons bankrekening nr. is NL33RABO 0378 3402 98 t.n.v. Stichting Inloophuis “De Sluis”

Voorzitter: Tony Tiemens, voorzitter@inloophuisdesluis.com
Secretaris: Tineke Sohier-Pool, secretaris@inloophuisdesluis.com
Penningmeester: Jolanda de Jong-Hovius, penningmeester@inloophuisdesluis.com
Lid: Anita Osinga-Stevens
Lid: (open)

 

        

 

RSIN 86536544

Beleidsplan van Stichting Inloophuis De Sluis

Statuten voor Stichting Inloophuis De Sluis nieuwe